Sesongen for blodsporprøver starter 1. april

Blodspor 200.JPG

Sesongen for blodsporprøver starter 1. April. Prøveperioden går fram til 1. September. Vi vil også i år forsøke å avvikle flere prøver på samme dag. Dette er av praktiske årsaker for den som legger ut og dømmer sporprøvene. Med nytt regelverk om hvem som kan dømme sporprøver for godkjenning av ettersøkshund er det behov for å utdanne flere dommere både på blodspor og ferskspor. Det er derfor ønske om å ta med aspirant på noen av prøvene. Det er fint om dere som ønsker å gå blodspor i løpet av sesongen melder på hunden så tidlig som mulig slik at det kan gjøres avtale om når prøven vil bli gjennomført.

Sporprøver 2018