Årsmøtet i Vestfold Elghundklubb sa nei til Forbundsstyrets forslag til evaluering av løshundreglene

Årsmøte i Vestfold Elghundklubb ble avholt på Vindfjelltunet 18. februar 2016. Det møtte ca 40 medlemmer til årsmøtet. Innledningsvis trakk styret sak; Videre veivalg i Egmontsaken fra dagsorden. Dette fordi Forbundsstyret har vedtatt å behandle denne saken i ekstraordinært RS 31. mars. På bakgrunn av dette foreslår styret i Vestfold Elghundklubb at sak; Videre veivalg Egmontsaken tas opp til behandling i et planlagt ekstraordinært årsmøte i Vestfold Elghundklubb 17. mars. Selv om denne saken ble tatt av dagsorden var det mange store og viktige saker til behandling i årsmøtet. Blant disse sakene var evaluering av løshundreglene. Årsmøtet i Vestfold Elghundklubb støttet ikke Forbundsstyrets forslag som blant annet innebærer at Representantskapsmøtet i Norske Elghundklubbers Forbund fratas myndighet til å vedta endringer i løshundreglene. Årsmøtet i Vestfold Elghundklubb vedtok å fremme et eget forslag i denne saken overfor RS. Vedtaket er i samsvar med styrets forslag til vedtak i saksframlegget for evaluering av løshundreglene. Årsmøteinnkalling Protokoll

IMG_7739

 

Årsmøtet gjenvalgte Helge Nordby som leder i Vestfold Elghundklubb. Kai Ingebretsen ble valgt til ny nestleder etter Ole Bjørn Bårnes som hadde frasagt seg gjenvalg. Ole Bogstad ble valgt til ny leder i utstillingskomiteen etter Kjell Thorsen som hadde frasagt seg gjenvalg. Bogstad går derved også inn i styret. Bernt Eliassen ble gjenvalgt for 2 nye år i utstillingskomiteen. Jørn Isaksen ble gjenvalgt for 2 nye år i jaktprøveutvalget. Øystein Allum ble innvalgt for 2 år i jaktprøveutvalget etter Stine Iversen som hadde frasagt seg gjenvalg.

 

 

 årsmøte vehk

Bildet: Nærmere 40 medlemmer deltok på årsmøtet i Vestfold Elghundklubb.

 

 

helge olebjør kjell

 

Bildet: To medlemmer gikk ut av styret og fikk blomster og takk for innsatsen. Fra venstre Ole Bjørn Bårnes, Helge

Nordby og Kjell Thorsen.

 

Ole og kai

Bildet: Kai Ingebretsen (til høyre) ble valgt til ny nestleder og Ole Bogstad (til venstre) ble valgt til ny leder i

utstillingskomiteen og går derved også inn i styret.

 

 

 

<< Tilbake